NC/CNC Fräsning

Sedan 1960-talet har det utvecklats en överlappning av användning mellan begreppen fräsmaskin och fleroperationsmaskin. NC/CNC-bearbetning har utvecklats från fräsmaskiner, vilket är anledningen till att terminologin utvecklats gradvis med betydande överlappning som fortfarande kvarstår.

Distinktionen är att en fleroperationsmaskin är en fräs med funktioner som pre-CNC fräsar aldrig haft, särskilt en automatisk verktygsväxlare (ATC) som innefattar ett verktygsmagasin (karusell), och ibland en automatisk palettväxlare (APC).

De flesta CNC-fräsmaskiner är datorstyrda vertikala fräsar med förmågan att förflytta spindeln vertikalt längs Z-axeln. Det möjliggör användning i gravyrapplikationer och 2.5D ytor. I kombination med användningen av koniska verktyg förbättras fräsprecisionen utan att påverka hastigheten, vilket ger ett kostnadseffektivt alternativ.

Fem-axliga fleroperationsmaskiner

CNC-maskiner kan existera i praktiskt taget alla av former av manuella maskiner, liksom horisontella fräsar. De mest avancerade CNC-fräsarna, fleraxliga maskiner, kan lägga ytterligare två axlar utöver de tre normala axlarna (XYZ).

Horisontella fräsmaskiner har också en C eller Q-axeln, vilket gör att horisontellt monterade arbetsstycken som ska roteras i huvudsak kan tillåta asymmetrisk och excentrisk svarvning.
Den femte axeln (B-axeln) styr lutningen av själva verktyget. När alla dessa axlar används tillsammans med varandra, via extremt komplicerade geometrier, kan till och med organiska geometrier såsom ett mänskligt huvud göras relativt enkelt.
Dessa maskiner har utvecklats från de grundläggande NC (numerisk styrning) maskiner. En datoriserad form av NC-maskiner kallas CNC-maskiner. Ett program används för att styra maskinen för önskade operationer.

Några av de vanligaste koderna, som används i programmet är:

·   G00 – Rapid Traverse
·   G01 – linjär interpolation av verktyget.
·   G21 – Mått i metriska enheter.
·   M03/M04 – spindelstart (medurs/moturs).
·   T01 M06 – Automatisk verktygsväxling till verktyget 1
·   M30 – programslut.

Sjunkande priser

Med sjunkande priser på datorer och öppen källkod för CNC mjukvara, har ingångspriset för CNC-maskiner rasat. Det finns också en hög grad av standardisering kring verktyg som används med CNC-fräsmaskiner.

CNC-fräsmaskiner använder nästan alltid SK (eller ISO), CAT, BT eller HSK verktyg. SK verktyg är vanligast i Europa, medan CAT verktyg, som ibland kallas V-Flange Tooling, är den äldsta och förmodligen vanligaste typen i USA. CAT verktyg kommer i en mängd storlekar och betecknas som CAT-30, CAT-40, CAT-50, etc.

En förbättring på CAT Tooling är BT Tooling, som liknar och kan förväxlas med CAT verktyg. Liksom CAT Tooling, kommer BT Tooling i en mängd storlekar och använder samma NMTB kona. Dock är BTverktyg symmetrisk kring spindelaxeln, vilket CAT verktyg inte är. Detta ger BTverktyg större stabilitet och balans i höga hastigheter. En annan skillnad mellan dessa två verktygshållare är att CAT Tooling är med imperial gänga och BT Tooling är med Metrisk gänga.

Hollow Shank Tooling

SK och HSK verktyg, som ibland kallas ”Hollow Shank Tooling”, är mycket vanligt i Europa. Det påstås ibland att HSK-verktyg är ännu bättre än BT-Tooling vid höga hastigheter.
Nyare och större manuella maskiner använder oftast NMTB verktyg. Detta verktyg liknar CAT-verktyg men kräver en dragstång i fräsmaskinen. Dessutom finns det ett antal varianter med NMTB-verktyg som gör utbytbarhet besvärligare.

En CNC är en datorstyrd fräs för material som trä, kompositer, aluminium, stål, plast och skum. CNC-routrar är allmänt tillgängliga i 3-axliga och 5-axliga CNC-format.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift