Fräsning är en skärande process som använder ett fräsverktyg för att avlägsna material från ytan av ett arbetsstycke. Fräsverktyget är ett roterande skärverktyg, ofta med flera skärningspunkter. I motsats till borrning, där verktyget föres fram utmed sin rotationsaxel, förflyttas fräsen vanligtvis vinkelrätt mot dess axel så att skär inträffar på omkretsen av skäraren.

Det finns två huvudklasser av fräsning:
Vid planfräsning inträffar skärverkan primärt på gavelhörnen av fräsen. Planfräsning används för att skära plana ytor in i arbetsstycket, eller för att skära flatbottnade håligheter.

Vid periferfräsning sker skärverkan primärt längs omkretsen av skäraren. I detta fall är bladen hos skäraren att ses som att dom skopar upp material från arbetsstycket. Lämpar sig för skärning av djupa slitsar, spår och kuggar.

Fräsar

Många olika typer av skärande verktyg används i fräsprocessen. Fräsar såsom pinnfräsar kan ha skärytor över hela sin ändyta, så att de kan borras in i arbetsstycket (plunging). Fräsar kan också ha förlängda skärytor på sina sidor för att möjliggöra periferifräsning. Verktyg optimerade för planfräsning tenderar att ha endast små fräsar på sina sluthörn.

De skärande ytorna av en fräs är i allmänhet gjorda av ett hårt och temperaturbeständigt materia. En enklare fräs kan ha ytor gjorda av snabbstål. Tunna filmbeläggningar kan appliceras för att minska friktion eller för ytterligare ökning av hårdhet.

Fräsning kan i producera mycket plana ytor och sker huvudsakligen inom två grundläggande konfigurationer, vertikalt och horisontellt.

 

Kontakta oss för mer information och prisuppgift